DỊCH VỤ
TOÀN DIỆN

Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển vị thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh năng động.
01

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP

Mang đến những tư vấn chuyên sâu và hiệu quả về quá trình tái cơ cấu và phát triển doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp.
01

phát triển
DOANH NGHIỆP

1. TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
- TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (Khảo sát hiện trạng (Due Diligence) + xây dựng và kiểm soát triển khai chiến lược)
1. TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
- TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (Khảo sát hiện trạng (Due Diligence) + xây dựng và kiểm soát triển khai chiến lược)
 • Tư vấn chiến lược phát triển công ty
 • Tư vấn xây dựng bộ máy và tái cấu trúc bộ máy
 • Tư vấn mô hình kinh doanh, bán hàng
 • Tư vấn tái cấu trúc tài chính
 • Tư vấn chiến lược xây dựng quỹ đất
 • Tư vấn chiến lược Sales & Marketing
 • Tư vấn chiến lược BĐS doanh nghiệp hướng đến mục tiêu IPO và niêm yết
- TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN IPO
- TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN IPO
2. TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO MÔ HÌNH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN
2. TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO MÔ HÌNH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN
 • Rà soát và đánh giá hệ thống hiện tại của chủ đầu tư
 • Đề xuất mô hình phù hợp với đặc thù doanh nghiệp
 • Xây dựng quy trình, mẫu biểu, chính sách
 • Đào tạo nhân sự quản trị
 • Chuyển giao và hỗ trợ
02
02

phát triển
quỹ đất

1. TƯ VẤN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
1. TƯ VẤN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 • Xây dựng chiến lược phát triển quỹ đất
 • Tư vấn thông lệ thị trường
 • Tư vấn cấu trúc M&A từng dự án
Tìm kiếm các dự án tiềm năng, đánh giá hiệu quả đầu tư, hỗ trợ quá trình đàm phán giữa bên mua và bên bán.
2. TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT (M&A)
2. TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT (M&A)
BUY-SIDE
 1. Tìm kiếm, đánh giá quỹ đất phù hợp với doanh nghiệp để phát triển các dự án bất động sản. 
 2. Cung cấp các thông tin kèm theo đánh giá về tình trạng pháp lý của dự án. 
 3. Tư vấn phương án cấu trúc giao dịch mua bán, chuyển nhượng dự án bất động sản và/hoặc các phương án đầu tư phát triển quỹ đất khác. 
 4. Quản lý và cùng triển khai với bên mua về công việc, tiến độ và hiệu quả của quá trình giao dịch.
SELL-SIDE
 1. Tư vấn khảo sát thị trường và đánh giá quỹ đất hoặc dự án bán để bên bán có cơ sở quyết định giá bán và phương thức bán. 
 2. Lựa chọn và giới thiệu bên mua có nhu cầu mua/ nhận chuyển nhượng dự án. 
 3. Tư vấn cấu trúc giao dịch phù hợp với tình trạng pháp lý dự án và năng lực tài chính của bên mua cũng như yêu cầu về hiệu quả kinh doanh trong giao dịch của bên bán. 
 4. Hỗ trợ bên bán trong việc đàm phán và ký các văn bản giao dịch liên quan.
03

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Cung cấp những ý tưởng và giải pháp xuất sắc nhất để phát triển dự án có tính cạnh tranh cao.
03

PHÁT TRIỂN
DỰ ÁN

 1. Tư vấn chiến lược phát triển sản phẩm
 2. Tư vấn cấu trúc pháp lý dự án
 3. Tư vấn cấu trúc tài chính và phương án đầu tư
 4. Tư vấn và triển khai thu xếp vốn
 5. Xây dựng ý tưởng marketing và chiến lược định vị thương hiệu
04

PHÁT TRIỂN KINH DOANH

1. TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ BÁN HÀNG & MARKETING
 • Định hướng chiến lược marketing – truyền thông
 • Xây dựng Chiến lược Kinh doanh 
 • Quản lý và triển khai Bán hàng 
 • Quản lý và triển khai Marketing – truyền thông
04

PHÁT TRIỂN
KINH DOANH

Mang đến những ý tưởng tiếp thị độc đáo và chiến lược bán hàng hiệu quả để tăng doanh thu và giảm thiểu chi phí.
2. TỔNG ĐẠI LÝ
1. TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ BÁN HÀNG & MARKETING
 • Định hướng chiến lược marketing – truyền thông
 • Xây dựng Chiến lược Kinh doanh 
 • Quản lý và triển khai Bán hàng 
 • Quản lý và triển khai Marketing – truyền thông
2. TỔNG ĐẠI LÝ
KINH DOANH
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng tổng thể/ từng giai đoạn của dự án
 • Lập checklist triển khai tổng thể cả dự án và kế hoạch hành động theo từng giai đoạn mở bán
 • Đề xuất điều chỉnh chính sách bán hàng, bảng giá cho từng loại sản phẩm của dự án phù hợp với tình hình thị trường
 • Đề xuất bổ sung/ điều chỉnh một số hạng mục sản phẩm (cảnh quan/ tiện ích/ mẫu nhà/ layout) nhằm phù hợp với thị hiếu của khách hàng
 • Đào tạo/ quản lý/ điều phối toàn bộ hệ thống đại lý phân phối sản phẩm cho dự án
 • Đề xuất các vấn đề khác liên quan tới dự án của chủ đầu tư nhằm tối ưu kết quả bán hàng tại mỗi thời điểm
MARKETING
 • Quản lý và điều phối hoạt động marketing đại lý
 • Phối hợp (cho ý kiến) với chủ đầu tư để lên kế hoạch và triển khai kế hoạch marketing phù hợp với kinh doanh
 • Phối hợp tổ chức các chương trình kick-off dự án, sự kiện đào tạo quy mô vừa và lớn, mini event để hỗ trợ các đại lý trong công tác bán hàng
 • Hỗ trợ triển khai các hạng mục Chiến lược marketing - 3D-KV - OOH - TVC - Tài liệu bán hàng - Sa bàn - Văn phòng bán hàng - Nhà mẫu - Event mở bán và marketing trading cho dự án
05

PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN

Cung cấp những gói dịch vụ toàn diện cho nhu cầu phát triển và kinh doanh bất động sản.
05

PHÁT TRIỂN
Bất động sản

1. PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
2. PHÁT TRIỂN KINH DOANH